Trường mầm non Nam Toàn tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 5 tuổi

Tháng Sáu 10, 2019 4:16 chiều

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2019 trường mầm non Nam Toàn phối kết hợp với trạm y tế xã Nam Toàn tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 5 tuổi để chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ vào lớp 1.

Sau đây là 1 số hình ảnh

IMG20190528080332Bác sĩ: Trần Trọng Hướng; Y tá: Hoàng Văn Thập khám sức khỏe cho các con lớp 5 tuổi A

20190528_090406Bác sĩ: Trần Trọng Hướng; Y tá: Hoàng Văn Thập khám sức khỏe cho các con lớp 5 tuổi B IMG20190528075123Bác sĩ: Trần Trọng Hướng; Y tá: Hoàng Văn Thập khám sức khỏe cho các con lớp 5 tuổi C