Trường mầm non Nam Toàn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2020 – 2021

Tháng Một 14, 2021 9:43 sáng

        Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

          Căn cứ Công văn số167/PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;

        Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TrMN ngày 26 tháng 9 năm 2020 của trường mầm non Nam Toàn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021.

        Căn cứ kế hoạch số 15/KH-TrMN ngày 15 tháng 10 năm 2020 của trường mầm non Nam Toàn về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021.

         7 giờ 30 phút  ngày 26 tháng 10 năm 2020 trường MN Nam Toàn khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021. Toàn trường có 18/18 đạt 100% giáo viên đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Mỗi giáo viên tham dự thi phải làm bài kiểm tra đánh giá khả năng hiểu biết về: Chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành liên quan đến cấp học Mầm non. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ thuộc phạm vi Chương trình giáo dục Mầm non. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và  Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi

IMG_20210114_075003 - Copy

IMG_20210114_075024 - CopyIMG_20210114_075022IMG_20210114_075021IMG_20210114_075019(1)IMG_20210114_075017(1)IMG_20210114_074959IMG_20210114_074952 - CopyIMG_20210114_075008Ban biên tập trường MN Nam Toàn