Các hoạt động phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non

Tháng Bảy 2, 2015 4:48 chiều

IMG_1346

Nhảy bật tách chân, đi trên cầu lốp

VTS_01_1 016

Trò chơi dân gian “Kéo mo cau”

 IMG_1347

Bé đi trên cầu tre