Lịch công tác tuần từ 7/5/2018 – 11/5/2018

Tháng Năm 7, 2018 2:48 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai 7/5/2018 Họp giao ban UBND xã Giao ban tuần (BGH + TTCM)
Thứ ba 8/5/2018 Tổng hợp điểm thực tập cho sinh viên Tổng hợp điểm thực tập cho sinh viên
Thứ tư 9/5/2018 Họp hiệu trưởng Viết báo cáo tổng kết
Thứ năm  10/5/2018 Đánh giá trẻ cuối năm Đánh giá trẻ cuối năm
Thứ sáu
 11/5/2018
Gặp mặt chia tay với giáo sinh Đánh giá trẻ cuối năm

                                   Nam Toàn, ngày 5 tháng 5 năm 2018

                                                                                    Phó hiệu trưởng

(đã ký)

                                                                                 Lê Thị Thúy Vinh