Lịch công tác tuần từ 30/9/2019 – 05/10/2019

Tháng Chín 28, 2019 3:18 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai  30/9/2019 Giao ban bí thư Giao ban BGH + Trưởng khu
Thứ ba     01/10/2019 Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ tư   02/10/2019 Thăm lớp dự giờ khối 3 tuổi Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ năm  03/10/2019 Thăm lớp dự giờ khối 4 tuổi Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ sáu  04/10/2019  Kiểm tra HS nuôi dưỡng khu 2 Rà soát lại dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ bảy  05/10/2019 Rà soát lại dữ liệu phần mềm phổ cập Rà soát lại dữ liệu phần mềm phổ cập

Nam Toàn, ngày 28 tháng 9 năm 2019

           Hiệu trưởng

                                      (Đã ký)      

                                                                             Lê Thị Thúy Vinh