Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 – 01/5/2018

Tháng Tư 28, 2018 10:10 sáng

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai 30/4/2018 Nghỉ lễ 30/4 Ngày giải phóng miền Nam
Thứ ba  01/5/2018 Nghỉ lễ 01/5 Ngày Quốc tế lao động
Thứ tư 2/05/2018 Tổng hợp điểm thực tập của giáo sinh Họp giao ban UBND xã
Thứ năm 3/05/2018 Tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” tại trường MN Nam Hồng
Thứ sáu 4/5/2018 Tổng hợp điểm thực tập của giáo sinh Viết báo cáo tổng hợp
Thứ bảy 5/5/2018
Chủ nhật 6/6/2018 Toàn trường  ra quân làm vệ sinh môi trường
                                        Nam Toàn, ngày 28 tháng 4 năm 2018                                                                                                       Phó hiệu trưởng                                                                        (đã ký)

                                               Lê Thị Thúy Vinh