Lịch công tác tuần từ 28/10/2019 – 02/11/2019

Tháng Mười 27, 2019 4:11 chiều
        Thời gian                              Sáng                           Chiều
      Thứ hai28/10/2019 Giao ban BGH + Trưởng khu Xây dựng thực đơn tháng 11
     Thứ ba29/10/2019 Thăm lớp dự giờ khối 5 tuổi Xây dựng kế hoạch Hội thi “Bé khỏe, bé tài năng”
    Thứ tư30//10/2019 Họp giao ban bí thư Làm việc tại trường
   Thứ năm  31/10/2019 Thăm lớp dự giờ khối 5 tuổi Làm việc tại trường
   Thứ sáu01/10/2019 Kiểm tra VSATTP bếp nuôi khu 1 Làm việc tại trường
   Thứ bảy02/10/2019 Làm việc tại trường Làm việc tại trường

Nam Toàn, ngày 26 tháng 10 năm 2019

                                                                      Hiệu trưởng

(đã ký)

 

                                                             Lê Thị Thúy Vinh