Lịch công tác tuần từ 25/11/2019 – 30/11/2019

Tháng Mười Một 25, 2019 6:37 sáng
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai25/11/2019 Giao ban tuần (BGH) + TTCM Nộp báo cáo Hội thi GVG cấp trường năm học 2019 – 2020
Thứ ba26/11/2019 Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên Xây dựng thực đơntháng 12/2019
Thứ tư27/11/2019 Dự giờ lớp 3 tuổi A Báo cáo tháng 11/2019
Thứ năm28/11/2019 Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên Làm việc tại trường
Thứ sáu29/11/2019 Dự giờ lớp 4 tuổi B Làm việc tại trường
Thứ bảy30/11/2019 Làm việc tại trường Họp hội đồng

Nam Toàn, ngày 23 tháng 11 năm 2019

          Hiệu trưởng

              (đã ký)

                                                                     Lê Thị Thúy Vinh