Lịch công tác tuần từ 23/9/2019 – 28/9/2019

Tháng Chín 23, 2019 5:23 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai23/9/2019 Dự Hội nghị tổng kết Trung thu năm 2019 Giao ban BGH + Trưởng khu
Thứ ba24/9/2019 Kiểm tra nền nếp khu 2 Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ tư25/9/2019 Thăm lớp dự giờ khối 3 tuổi; nộp báo cáo tháng 9 Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ năm26/9/2019 Thăm lớp dự giờ khối 4 tuổi Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ sáu27/9/2019 Xây dựng thực đơn tháng 10 Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ bảy28/9/2019 Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập

Nam Toàn, ngày 21 tháng 9 năm 2019

          Hiệu trưởng

      (đã ký)

                                                                 Lê Thị Thúy Vinh