Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 – 23/01/2021

Tháng Một 16, 2021 9:40 sáng

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai

18/01/2021

Giao ban tuần (BGH) + TTCM Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ ba

19/01/2021

Kiểm tra toàn diện đ/c Vân Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ tư

20/01/2021

Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ năm

21/01/2021

Kiểm tra chuyên đề đ/c Phương Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ sáu

22/01/2021

Kiểm tra nền nếp khu B Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ bảy

23/01/2021

Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình: “Bé vui hội hoa xuân” Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình: “Bé vui hội hoa xuân”

                                                                    Nam Toàn, ngày 16 tháng 01 năm 2021

                                                                       Hiệu trưởng

                                                                              (đã ký)

                                                                             Lê Thị Thúy Vinh