Lịch công tác tuần từ 16/9/2019 – 21/9/2019

Tháng Chín 14, 2019 11:34 sáng
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai

16/9/2019

Giao ban tuần (BGH)  Làm việc tại trường
Thứ ba

17/9/2019

Kiểm tra VSATTP bếp khu A Làm việc tại trường
Thứ tư

18/9/2019

Thăm lớp dự giờ khối 3 tuổi Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ năm

19/9/2019

Kiểm tra VSATTP bếp khu B Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ sáu

20/9/2019

Thăm lớp dự giờ khối 4 tuổi Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ bảy

21/9/2019

Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập
                                                                    Nam Toàn, ngày  14 tháng 9 năm 2019

                                            Hiệu trưởng

                                                                                                    (đã ký)

                                                                                     Lê Thị Thúy Vinh