Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 – 17/04/2021

Tháng Tư 12, 2021 1:05 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai

12/04/2021

Giao ban tuần (BGH) + TTCM Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn ktra chuyên ngành của PGD&ĐT
Thứ ba

13/04/2021

Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của PGD&ĐT Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ tư

14/04/2021

Dự giờ lớp 4 tuổi a

 (đ/c Lê Thị Hải Anh)

Kiểm tra HSND khu 1

Thứ năm

15/04/2021

Kiểm tra chuyên đề

(đ/c Lê Thị Phượng)

Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ sáu

16/04/2021

Dự giờ lớp 3 tuổi a

(Đ/c Hoàng Thu Dung)

Các lớp thực hiện chương trình theo thời gian biểu
Thứ bảy

17/04/2021

Làm việc tại trường

Làm việc tại trường

Nam Toàn, ngày 10 tháng 04 năm 2021

                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                           (đã ký)

                                                                             Lê Thị Thúy Vinh