Lịch công tác tuần từ 07/10/2019 – 12/10/2019

Tháng Mười 5, 2019 4:03 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai 07/10/2019 Giao ban BGH + Trưởng khu Nhập cơ sở dữ liệu ngành
Thứ ba 08/10/2019 Kiểm tra nền nếp khu 2 Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Thứ tư 09/10/2019 Thăm lớp dự giờ khối 3 tuổi Nhập cơ sở dữ liệu ngành
Thứ năm 10/10/2019 Thăm lớp dự giờ khối 4 tuổi Rà soát dữ liệu phần mềm phổ cập
Thứ sáu 11/10/2019  Chuẩn bị đề thi năng lực Hội thi GVG cấp trường Tổng kết công tác Hội cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019 tại trường MN Nam Hải
Thứ bảy 12/10/2019 Khai mạc hội thi GVG cấp trường năm học 2019 – 2020 Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020

                                                                    Nam Toàn, ngày 5 tháng 10 năm 2019

                                                                      Hiệu trưởng

                                                                              (đã ký)

                                                                             Lê Thị Thúy Vinh