Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 – 09/5/2020

Tháng Năm 2, 2020 5:08 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai

04/5/2020

Giao ban tuần (BGH) + TTCM Dự đại hội Đảng bộ xã

nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ ba

05/5/2020

Dự đại hội Đảng bộ xã

nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thăm các lớp khu 2
Thứ tư

06/5/2020

Các nhóm/lớp ổn định nền nếp Thăm lớp
Thứ năm

07/5/2020

Dự giờ lớp 5 tuổi a Làm việc tại trường
Thứ sáu

08/5/2020

Dự giờ lớp 4 tuổi b Làm việc tại trường
Thứ bảy

9/05/2020

Làm việc tại trường Làm việc tại trường

Nam Toàn, ngày 02 tháng 5 năm 2020

                                                               Hiệu trưởng

(đã ký)

                                                           Lê Thị Thúy Vinh