Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 – 07/10/2018

Tháng Chín 29, 2018 3:46 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai

01/10/2018

Giao ban tuần (BGH) Họp giao ban bí thư chi bộ
Thứ ba

01/10/2018

Thăm lớp – dự giờ khối 3 tuổi a Làm việc tại trường
Thứ tư

03/10/2018

Thăm lớp dự giờ khối 3 tuổi b Làm việc tại trường
Thứ năm

04/10/2018

Thăm lớp dự giờ khối 4 tuổi a Viết báo cáo phổ cập
Thứ sáu05/10/2018 Kiểm tra chuyên đề 1 đ/c Làm việc tại trường
Thứ bảy06/10/2018 Dự giờ lớp 5 tuổi c Kiểm tra HSND
Thứ bảy07/10/2018 Làm việc tại trường
Chủ nhật08/10/2018 Tổng lao động vệ sinh môi trường

 

                                                       Nam Toàn, ngày 29 tháng 9 năm 2018                                                                      Phó hiệu trưởng(đã ký)

                                                                             Lê Thị Thúy Vinh