Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 – 13/10/2018

Tháng Mười 6, 2018 4:55 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai08/10/2018 Giao ban tuần (BGH)
Thứ ba09/10/2018 Kiểm tra PCXMCTập huấn Phần mềm CSDL trường MN Tập huấn Phần mềm CSDL trường MN
Thứ tư10/10/2018

Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019 trên phần mềm CSDL ngành giáo dục

Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019 trên phần mềm CSDL ngành giáo dục
Thứ năm11/10/2018 Thăm lớp dự giờ nhóm trẻ 18 – 36 tháng khu B Thăm lớp dự giờ nhóm trẻ 18 – 36 tháng khu B
Thứ sáu12/10/2018 Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng
Thứ bảy13/10/2018 Hội thi giáo viên giỏi cấp trường Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

                                                   Nam Toàn, ngày 06 tháng 10 năm 2018

                                                                      Phó hiệu trưởng

(đã ký)

                                                     Lê Thị Thúy Vinh