download

Lịch công tác tuần từ 7/5/2018 – 11/5/2018

Thời gian Sáng Chiều Thứ hai 7/5/2018 Họp giao ban UBND xã Giao ban tuần (BGH + TTCM) Thứ ba 8/5/2018 Tổng hợp điểm thực tập cho sinh viên Tổng hợp điểm thực tập cho sinh viên Thứ…