download

Lịch công tác tuần từ 18/02 – 24/02/2019

    Thời gian                               Sáng                              Chiều      Thứ hai  18/02/2019    Giao ban tuần (BGH + TTCM)                             Thăm lớp      Thứ ba   19/02/2019                               Thăm lớp                      Làm việc tại trường       Thứ tư   20/02/2019