download

Lịch công tác tuần từ 18/02 – 24/02/2019

    Thời gian                               Sáng                              Chiều      Thứ hai  18/02/2019    Giao ban tuần (BGH + TTCM)                             Thăm lớp      Thứ ba   19/02/2019                               Thăm lớp                      Làm việc tại trường       Thứ tư   20/02/2019
download

Lịch công tác tuần từ 24/12 – 29/12/2018

       Thời gian                              Sáng                                Chiều    Thứ hai24/12/2018 Giao ban tuần (BGH + TTCM)  Thăm lớp, dự giờ lớp 3 tuổi A    Thứ ba25/12/2018      Thăm lớp, dự giờ lớp 2 tuổi A              …
download

Lịch công tác tuần từ 29/10 – 03/11/2018

    Thời gian                                 Sáng                             Chiều     Thứ hai 29/10/2018 Giao ban tuần (BGH) Làm việc tại trường      Thứ ba 30/10/2018 Thăm lớp, dự giờ Xây dựng kế hoạch“Ngày hội…